De therapie


Cranio-sacraaltherapie is een zachte lichaamsgerichte therapie. Aanraking en dialoog zijn de belangrijkste ingrediënten. 

Het cranio-sacrale systeem

Tussen schedel (cranium) en heiligbeen (sacrum) stroomt voortdurend en in zijn eigen ritme het hersenvocht heen en weer. Hersenen en ruggenmerg worden erdoor gevoed en beschermd. Verstoringen waar dan ook in het lichaam of de geest laten altijd een verstoring zien in de stroom en het ritme van het hersenvocht. De therapeut gebruikt het ritme om verstoringen op te sporen en te ‘luisteren’.

Het bindweefsel

Nauw met het hersenvocht verbonden is het bindweefsel, hét systeem in ons lichaam dat alle andere verbindt. Het geeft steun en omhult, scheidt wat gescheiden hoort te zijn en verbindt wat bij elkaar hoort. Het speelt een rol in de bloedaanmaak en in de afvoer van afvalstoffen. En last but not least: het maakt beweging mogelijk. Zonder beweging is er geen leven, dus deze functie van het bindweefsel is essentieel voor ons functioneren en vitaal blijven.

De oorsprong van de klacht

Trauma’s, zowel fysiek als psychisch, kunnen zich vastzetten in het bindweefsel, waardoor het minder elastisch wordt en de beweging stokt. Doordat dit weefsel door het gehele lichaam verbonden is, kan een verstoring – een ‘knoop’ – op één plek klachten geven in andere delen van het lichaam. De cranio-sacraaltherapeut zal samen met u op zoek gaan naar de oorsprong van uw klacht, de plek van de ‘knoop’ (deze wordt in de cranio-sacraaltherapie energie-cyste genoemd).

De behandeling

Tijdens de gehele behandeling houdt u uw kleren aan. U ligt of zit op de behandelbank. Via zachte aanraking maakt de therapeut contact met de verstoring. Vanuit dat contact opent zich de weg naar heling. Het volgen, stimuleren en afremmen van minuscule bewegingen in het weefsel maakt duidelijk waar de verstoring is en nodigt uit tot ontspanning. Ontspanning leidt tot betere doorbloeding en beweging. Dit leidt op zijn beurt tot een gezondere energiehuishouding. In het geval van blessure of acuut trauma zorgen ontspanning en doorbloeding voor een versnelde heling van het beschadigde weefsel. In het geval van (over)spanningsklachten leidt een gezondere energiehuishouding tot een betere balans binnen het zenuwstesel. De vlucht- of vechtstand die overactief is bij spanning komt tot rust. In het geval van emotioneel trauma maakt het contact met de plek waar het zich heeft vastgezet het mogelijk het trauma aan te kijken en fysiek te voelen. Dit aankijken en voelen maakt duidelijk hoe het doorwerkt in ons leven. Vanuit dat besef komt de mogelijkheid tot loslaten en een nieuwe verhouding tot het eigen verleden.

Tijdens het hands-on werk zal de therapeut met u in dialoog gaan over wat u waarneemt. Dit helpt om u bewust te maken van wat u voelt en ervaart, waardoor een blijvend resultaat van de verbeteringen mogelijk wordt.

De hele, unieke mens 

Het lichaam vertelt zijn verhaal, de dialoog brengt dat verhaal naar het bewuste, waardoor u inzicht krijgt in de oorsprong en aard van de verstoring. Zo maakt u als heel mens – lichaam, geest en ziel – deel uit van de genezing. Daarbij is de weg naar heling persoonlijk, geen twee behandelingen zullen identiek zijn hoewel ze dezelfde elementen bevatten.

De schedel

Rond de hersenen bevindt zich een specifiek soort bindweefsel, de hersenvliezen. Zij zijn nauw verbonden met het cranio-sacrale systeem en hun vrije beweging is van essentieel belang voor het goed functioneren van hersenen en zenuwstelsel. Verstoringen in dit deel van het bindweefsel worden behandeld met zeer zachte manipulaties van de schedelbeenderen.

Het traject

Een behandeling duurt ongeveer een uur (gebitscorrectie-ondersteuning een half uur). Het kan prettig zijn na de behandeling wat tijd te hebben om het effect ervan de tijd te geven te beklijven.

Om te ervaren of deze manier van behandeling bij u en uw hulpvraag past, is het zinnig drie keer te komen. Na deze drie keer overleggen we of verder behandelen zinvol is. De duur van het uiteindelijke traject is helemaal afhankelijk van uw hulpvraag.